Схеми на свързване
Изберете вашата система от формата
Подово отопление с:
 help


Стандартен кабел – червен кабел със студени краища от двете страни – червен и кафяв.


0ЕМП екраниран кабел - жълт кабел с един студен край. Студеният край е бял трижилен кабел, съставен от кафява, синя и жълтозелена жици.