Подово отопление с нагревателни кабелиИзползване

Подовото отопление с нагревателни кабели има много широко приложение. Основният елемент тук са нагревателните кабели, които обезателно са монтирани в циментова замазка. Върху тази замазка се залепва подовото покритие - теракота, мрамор, килими, мокет, балатум и мн.други. Използва се за сухи и мокри помещения. С някои специални кабели и варианти за монтаж е възможно да се използва и под дървени и ламинатни подове, но това приложение не е оптимално. За такива подове вижте Подово отопление с карбон-филм


Подова конструкция

Коментар: Нагревателният кабел е с диаметър 4 мм, циментовата замазка обикновенно е 8-15 мм. Топлоизолацията е задължителна, ако подът, който ще се топли е на открито – типичен случей е подово отопление на балкон /тераса/, а също, ако монтираме нагревателните кабели върху неотопляемо помещение.
Стандартна схема на подово отопление с нагревателни кабели върху циментов /бетонов/ под.


Нагревателни кабели

Специални кабели с двойна, термоустойчива изолация и нагревателно жило, доказали изключителната си надеждност от десетки години. Правилният избор и монтаж на нагревателните кабели трябва да осигурят необходимата мощност на единица площ за отопление според таблицата:

За основно отопление при студен климат 140-160 Вт/кв.м
За основно отопление при мек климат или за допълнително отопление 120-140 Вт/кв.м
Подово отопение само за топлинен комфорт 90-120 Вт/кв.м

Използваме основно 2 вида нагревателни кабели, които се различават по конструкция и приложение.

Стандартни нагревателни кабели – това са прости и евтини, но много надеждни кабели, с които сме правили първите си обекти през 1991г. Те нямат екран между двете високотемпературни изолации. Захранват се от двата края. Използват се предимно за отопление в сухи помещения и ограничено в индустриалните приложения.
Екранирани нагревателни кабели, неизлъчващи електромагнитно поле /0ЕМП нагревателни кабели/ – високотехнологични, модерни кабели, отговарящи на най – стриктните здравни и екологични норми в света. Специалната конструкция на тези кабели гарантира нулева емисия на електромагнитно поле около тях. Захранват се от единия край. Те се използват за отопление на всякакви помещения, върху всякакви подове, външни и индустриални приложения. /вижте Специални приложения/.

Нагревателните кабели, които ползваме са с мощност 17-18 Вт/кв.м. Продават се на руло с монтирани студени краища, готови за монтаж. Всяко руло е с определена мощност и дължина на кабела.

Инсталация

Нагревателните кабели се монтират в циментовата замазка под подовото покритие. Нареждат се на дистанция 7-15 см. В една стая може да се използват няколко кабела, които се включват паралелно към захранването /термостата/.

Нагревателни пътечки


Това са предварително аранжирани и направени от нас нагревателни кабели върху мрежа за лесен и бърз монтаж. При необходимост от смяна на посоката на полагане се реже мрежата, но не и кабела. Тези нагревателни пътечки ние предлагаме със стандартни размери, както и с размери по заявка на клиента. В една стая могат да се използват няколко нагревателни пътечки, включени паралелно към захранването /термостата/.

Термостати

Неделима част от подовата отоплителна система. Осигуряват оптимална топлина в жилището при икономичен работен режим. С прецизните термостати не се допуска преразход на ел.енергия. Използваме многофункционални, програмируеми и непрограмируеми цифрови термостати с подов и въздушен датчик. В доставката на термостата влизат още: упътване, инсталационна кутия за стена и подовия сензор.

Всички изисквания към инсталацията на кабелното подово отопление са обяснени подробно в инсталационното упътване. На разположение е също полезна практическа презентация монтаж на подово отопление с нагревателни кабели, която ще ви даде реална представа за процеса. За избор на кабелно подово отопление може да използвате таблиците в раздел продукти или се свързвайте с нас.