Защо подово отопление?Хипокауст - Ранно-римска система за подподово отопление със система от канали за горещ въздух, между колонки, които носят пода. Първите намерени хипокаусти са от 1век. Това съоръжение представлява подово отопление, при което настилката от тухли лежи върху подпори от специално направени и поставени вертикално глинени тръби. В получената по този начин кухина навлизал топъл въздух, получаван от изгарянето на дърва или дървени въглища в специално помещение извън сградата. Понякога кухини били оставяни и между стените и облицовката им, като по този начин топлият въздух нагрявал по-голяма площ. Чрез хипокауст са отоплявани бани, обществени сгради, големите помещения в жилищата...


Ето и съвременен „хипокауст” – евтин, екологичен, модерен, несравнимо по-комфортен от всички други видове отопление.

Предимства:
• температурен контрол от 5 до 30 градуса с точност до 1градус.
• равномерно разпределение на топлината в цялото помещение.
• топлият под създава превъзходен топлинен комфорт при по-ниски температури.
• не заема място, не се нуждае от подръжка и ремонт.
• всички изброени предимства правят електрическото подово отопление по-икономично с около 30% от всички подобни отопления.